top of page

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

 

blancointeriors.com, per protegir els drets individuals, sobretot en relació amb els tractaments automatitzats, i amb voluntat de ser transparents amb l'Usuari, ha establert una política que recull el conjunt d'aquests tractaments, les finalitats perseguides per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a la disposició de l'Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

 

La navegació en aquest lloc web implica la total acceptació de les següents disposicions i condicions d'utilització. S'acceptarà la utilització de cookies. En cas de no estar d'acord envia un correu electrònic a info@blancointeriors.com

 

La versió actualitzada d'aquesta política de privadesa és l'única aplicable durant la durada de l'ús del lloc web fins que no hi hagi una altra versió que la substitueixi.

 

Per a una més informació complementària sobre la protecció de dades personals et convidem a consultar la pàgina web de l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php

 

Recollida de dades

 

Les teves dades són recollides pel TITULAR.

Una dada de caràcter personal es refereix a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S'entén com a identificable una persona que pugui ser identificada, directament o indirectament, sobretot per referència a un nom, un nombre d'identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o diversos elements específics, propis a la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

 

Les dades que amb caràcter general seran recopilats són: Nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb mitjans de pagament. Es podran recopilar un altre tipus de dades sent informat l'Usuari.

 

 

Amb quina finalitat es tracten les teves dades personals?

 

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-los principalment pel TITULAR per a la gestió de la seva relació amb tu, poder oferir-te productes i serveis d'acord amb els teus interessos, millorar la teva experiència d'usuari i si escau, per al tractament de les seves sol·licituds, peticions o comandes. S'elaborarà un perfil comercial sobre la base de la informació que li facilitis. No es realitzaran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, sempre que no es sol·liciti per l'interessat la seva supressió, o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

Es registraran en el fitxer de client i el seu tractament quedarà registrat en el registre de tractaments que ha de portar el TITULAR (abans del 25 de maig de 2018 també podria estar inclòs en el fitxer elaborat amb les dades personals registrat en l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de dades) o òrgan competent de la respectiva Comunitat Autònoma).  

 

Quin és la legitimació per al tractament de les teves dades?

 

La base legal per al tractament de les teves dades personals és:

 

- La correcta execució o compliment del contracte

- L'interès legítim del TITULAR

 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

 

Les dades personals de l'Usuari podran eventualment ser comunicats a tercers relacionats amb el TITULAR per contracte per a la realització de les tasques necessàries per a la gestió del seu compte com a client i sense que hagi de donar la seva autorització.

 

També quan haguessin de fer-se comunicacions a les autoritats en cas que l'Usuari hagués realitzat accions contràries a la Llei o incomplit el contingut de l'avís legal.

 

Les dades de l'Usuari podran comunicar-se a altres empreses del grup, si n'hi hagués, per a finalitats administratives internes que podrien suposar un tractament d'aquestes dades.

 

Les dades personals de l'Usuari podran transferir-se a un tercer país o a una organització internacional, però se li haurà d'informar quan es vagi a produir aquesta transferència, i de les condicions de la mateixa i del destinatari.

 

Quan algunes dades siguin obligatòries per accedir a funcionalitats concretes del lloc web, el TITULAR indicarà aquest caràcter obligatori al moment de la recollida de dades de l'Usuari.

 

Cookies

 

En navegar per aquest lloc, les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i / o de les companyies de tercers,  poden dipositar-se en el seu ordinador, tauleta o telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà un bàner explicatiu sobre l'ús de cookies.
Per tant, en continuar la navegació, l'Usuari serà considerat com informat i haurà acceptat l'ús d'aquestes "cookies". El consentiment atorgat serà vàlid per un període de tretze mesos. 

 

Per a una major informació consulti la nostra política de cookies.

 

Drets de l'usuari

 

S'informa l'usuari de la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. També cada persona disposa del dret de limitació del tractament relatiu a la seva persona, d'un dret d'eliminació de transferència de dades personals transmeses al responsable del tractament i del dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L'usuari té la possibilitat de presentar una reclamació davant l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagi obtingut una solució satisfactòria en l'exercici dels seus drets mitjançant un escrit dirigit a aquesta. 

 

Tret que l'Usuari s'oposi, enviant un email a l'adreça de correu electrònic info@blancointeriors.com, les seves dades podran ser utilitzats, si escau, si escau, per a l´enviament d'informació comercial de Estudi Blanco Interiors S.L. 

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

L'Usuari és responsable que la informació que proporcioni a través d'aquesta pàgina web sigui certa, responent de l'exactitud de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la mateixa perquè reflecteixin una situació real, sent responsable d'informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys, molèsties i problemes que poguessin causar a Estudi Blanco Interiors S.L.  o a tercers.

 

Aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica necessàries per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

 

No obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics mai és absoluta. Quan es faciliten dades personals per internet, aquesta informació pogués ser recollida sense el seu consentiment i tractada per tercers no autoritzats.

Estudi Blanco Interiors S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat sobre les conseqüències que aquests actes puguin tenir per a l'Usuari, si va publicar la informació voluntàriament.

 

Podrà accedir i exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud per escrit i signada que podrà ser enviada al domicili Avinguda de Palafrugell, 21, Mont-ras, 17253, Girona, Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent.

 

També podrà ser enviada la sol·licitud al següent correu electrònic: info@blancointeriors.com

 

 


Aquests drets seran atesos, en el termini d'1 mes, que podrà ampliar-se a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes així ho exigeix. Tot això sense perjudici de deure conservar certes dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d'un possible tractament, o, si escau, d'una relació contractual.

 

A més de l'anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d'organitzar la destinació de les seves dades després de la seva defunció.

bottom of page